Batch at First Sight - Page 2
Boston 2008
Neponsett Cove, Residence Inn
Norwood, MA
18 January 2008


Ang mga kalapati handa nang lumipad.


Marijoy came all the way from U.K.!


Dalawang maganda at isang makisig.