Ikatlong Kabanata - Page 3
Boston 2008
Norwood, MA
21 January 2008


Talong at itlog. Kulang na lang sinangag.Pictures courtesy of Jon De Guzman.