Pagsapit ng Dilim - Page 5
Boston 2008
At Jake's Piano Bar in Boston, MA
18 January 2008